בית אבות בירושלים נווה הורים - לוגו
..
02-6403333 ​☏

צוות בית האבות

מנכ"ל – מר אביטוב זלקין     
סמנכ"ל – גב' לאה כהן סבן
מנהל רפואי – ד"ר ראובן פרידמן 
מנהלת סיעוד – אביטל ג'רסי פפר
מנהלת המערך הסוציאלי – גב' אסתי אייזנמן
מנהלת תעסוקה – גב' לאה לוי
מנהלת מערך ריפוי בעיסוק – גב' דינה שליף

 

מנהלת מערך פיזיותרפיה- גב' אירנה צריני
​דיאטנית ראשית – גב' יעל כדורי
חשבת שכר- גב' מיכל חן
מנהל חשבונות – מר נוח שולץ
מנהל תחזוקה – מר אבי בדיחי
אם בית – גב' אתי לוזדה
מזכירות- חגית בנטבו
מנהל מטבח – מר אחמד עליאן

 
מעלה זאב 3, פינת שדרות ש"י עגנון, ירושלים | טלפון: 6403333 - 02 | דוא"ל: mazkirut.nevehorim@gmail.com 

בית אבות נווה הורים

לחצו על סמן  הוואטסאפ
כדי להשאיר הודעה במזכירות